Структура

Факултет "Приложна информатика и статистика"

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор

Антоанета Греченлиева

E-mail: tonigr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 323
Кабинет: 2062