Структура

Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Галунка Михайлова

Телефон: (02) 8195 204
Кабинет: 2070

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Ася Даскалова
Форма на обучение: редовно
Генка Митева
Форма на обучение: редовно
Георги Христов
Форма на обучение: редовно
Петър Генов
Форма на обучение: редовно
Теодор Тодоров
Форма на обучение: редовно
Албена Минчева
Форма на обучение: задочно
Атанас Грудев
Форма на обучение: задочно
Божидар Бахов
Форма на обучение: задочно
Даниел Делчев
Форма на обучение: задочно
Диана Тодорова
Форма на обучение: задочно
Ева Каркаликова
Форма на обучение: задочно
Любен Зюмбилски
Форма на обучение: задочно
Мария Дичева
Форма на обучение: задочно
Преслав Проданов
Форма на обучение: задочно
Радослав Додников
Форма на обучение: задочно