Структура

Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Петя Байчева

Телефон: (02) 8195 204
Кабинет: 2070

Преподавателски състав:

Докторанти:
Габриела Наскова
Форма на обучение: редовно
Преслав Проданов
Форма на обучение: редовно
Христо Янчев
Форма на обучение: редовно
Явор Табов
Форма на обучение: редовно
Албена Минчева
Форма на обучение: задочно
Виолета Игнатова
Форма на обучение: задочно
Диана Тодорова
Форма на обучение: задочно
Иван Иванов
Форма на обучение: задочно
Мария Дичева
Форма на обучение: задочно
Николай Къскатийски
Форма на обучение: задочно
Снежина Лазарова
Форма на обучение: задочно
Явор Христов
Форма на обучение: задочно