Структура

Общо събрание на Факултет "Приложна информатика и статистика"
Общо събрание на факултет ПИС - 28.11.2022г. от 10:15ч. в зала "Тържествена" в УНСС

Председател
Заместник-председател