Структура

Общо събрание на Факултет "Приложна информатика и статистика"

Председател
Заместник-председател