Структура

Катедра "Педагогика"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Десислава Стоянова

Десислава Стоянова

Телефон: (02) 8195 693
Кабинет: 1011

Преподавателски състав: