Структура

Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор

Радостина Дойчинова

Телефон: (02) 8195 699
Кабинет: 5036