Структура

Катедра "Икономика на туризма"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Жаклин Коен

Телефон: (02) 8195 441
Кабинет: 2115

Преподавателски състав:

Докторанти:
Илиян Дуков
Форма на обучение: редовно
Йоана Огнянова
Форма на обучение: редовно
Ралица Гроздева
Форма на обучение: редовно
Ралица Димитрова
Форма на обучение: редовно
Руси Русев
Форма на обучение: редовно
Тихомир Драганов
Форма на обучение: редовно
Виолета Башова
Форма на обучение: задочно
Владимир Бойчев
Форма на обучение: задочно
Владо Божилов
Форма на обучение: задочно
Данаил Джилджов
Форма на обучение: задочно
Ирина Карадакова
Форма на обучение: задочно
Нели Македонска-Цветкова
Форма на обучение: задочно
Ралица Георгиева
Форма на обучение: задочно
Стилияна Басмаджиева
Форма на обучение: задочно
Жаклин Коен
Форма на обучение: самостоятелно
Михаил Михайлов
Форма на обучение: самостоятелно