Структура

Катедра "Икономика на туризма"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Жаклин Коен

Телефон: (02) 8195 441
Кабинет: 2115

Преподавателски състав:

Докторанти:
Андреана Андреева
Форма на обучение: редовно
Илиян Дуков
Форма на обучение: редовно
Мария Стоянова
Форма на обучение: редовно
Невена Арнаутска
Форма на обучение: редовно
Нели Македонска-Цветкова
Форма на обучение: редовно
Радостина Димитрова
Форма на обучение: редовно
Ралица Георгиева
Форма на обучение: редовно
Ралица Димитрова
Форма на обучение: редовно
Ралица Гроздева
Форма на обучение: редовно
Руси Русев
Форма на обучение: редовно
Симона Тодорова
Форма на обучение: редовно
Стела Димитрова
Форма на обучение: редовно
Стилияна Басмаджиева
Форма на обучение: редовно
Тихомир Драганов
Форма на обучение: редовно
Виолета Башова
Форма на обучение: задочно
Владимир Карафизов
Форма на обучение: задочно
Владимир Бойчев
Форма на обучение: задочно
Зорница Златанова
Форма на обучение: задочно
Илиян Маринов
Форма на обучение: задочно
Никола Гайдаров
Форма на обучение: задочно
Жаклин Коен
Форма на обучение: самостоятелно