Структура

Катедра "Икономика на туризма"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Жаклин Коен

Телефон: (02) 8195 441
Кабинет: 2115

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Ангел Стойков
Форма на обучение: редовно
Виктория Янакиева
Форма на обучение: редовно
Вихрен Кирилов
Форма на обучение: редовно
Габриела Лебешковска
Форма на обучение: редовно
Десислава Александрова
Форма на обучение: редовно
Илия Иванов
Форма на обучение: редовно
Кристиан Рангелов
Форма на обучение: редовно
Любомира Георгиева
Форма на обучение: редовно
Патрисия Цанкова
Форма на обучение: редовно
Владо Божилов
Форма на обучение: задочно
Данаил Джилджов
Форма на обучение: задочно
Ирина Карадакова
Форма на обучение: задочно
Нели Македонска-Цветкова
Форма на обучение: задочно
Ралица Гроздева
Форма на обучение: задочно
Тихомир Драганов
Форма на обучение: задочно
Калин Николов
Форма на обучение: самостоятелно
Михаил Михайлов
Форма на обучение: самостоятелно