Структура

Катедра "Икономика на търговията"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Райна Димитрова

Телефон: (02) 8195 212
Кабинет: 2129

Преподавателски състав:

Докторанти:
Александър Ангелов
Форма на обучение: задочно
Бисер Шарков
Форма на обучение: задочно
Величка Златкова
Форма на обучение: задочно
Иво Иванов
Форма на обучение: задочно
Илияна Дикова
Форма на обучение: задочно
Мариана Петрова
Форма на обучение: задочно
Нора Тинева
Форма на обучение: задочно