Структура

Катедра "Медии и обществени комуникации"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Ивайла Николова

Телефон: (02) 8195 370
Кабинет: 3078

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Албена Александрова
Форма на обучение: редовно
Боряна Райчева-Данаилова
Форма на обучение: редовно
Васил Календеров
Форма на обучение: редовно
Василена Иванова
Форма на обучение: редовно
Виолета Николова
Форма на обучение: редовно
Гергана Дончева Янков
Форма на обучение: редовно
Любослава Миткова
Форма на обучение: редовно
Мария Константинова
Форма на обучение: редовно
Росана Манева
Форма на обучение: редовно
Севар Иванов
Форма на обучение: редовно
Симона Нанова
Форма на обучение: редовно
Боряна Христова
Форма на обучение: задочно
Вили Янкова
Форма на обучение: задочно
Ирен Бабачева
Форма на обучение: задочно
Паолина Желева
Форма на обучение: задочно
Рослава Куманова
Форма на обучение: задочно
Йетон Лакна
Форма на обучение: самостоятелно
Мая Бойчева
Форма на обучение: самостоятелно