Структура

Катедра "Медии и обществени комуникации"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Ивайла Николова

Телефон: (02) 8195 370
Кабинет: 3078

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Боряна Христова
Форма на обучение: редовно
Боряна Райчева-Данаилова
Форма на обучение: редовно
Вили Янкова
Форма на обучение: редовно
Виолета Николова
Форма на обучение: редовно
Георги Георгиев
Форма на обучение: редовно
Гергана Дончева
Форма на обучение: редовно
Ивайло Диманов
Форма на обучение: редовно
Любослава Миткова
Форма на обучение: редовно
Мария Константинова
Форма на обучение: редовно
Паолина Желева
Форма на обучение: редовно
Росана Манева
Форма на обучение: редовно
Росен-Исидор Карадимов
Форма на обучение: редовно
Рослава Куманова
Форма на обучение: редовно
Севар Иванов
Форма на обучение: редовно
Симона Димитрова
Форма на обучение: редовно
Симона Нанова
Форма на обучение: редовно
Ирен Бабачева
Форма на обучение: задочно