Структура

Катедра "Икономика на транспорта и енергетиката"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Величка Спасова

Телефон: (02) 8195 292
Кабинет: 3054

Преподавателски състав:

Докторанти:
Благовест Благоев
Форма на обучение: редовно
Васил Христов
Форма на обучение: редовно
Веселина Мирчева
Форма на обучение: редовно
Деница Михайлова
Форма на обучение: редовно
Димитринка Ценова
Форма на обучение: редовно
Дина Цоневска
Форма на обучение: редовно
Елена Ананиева
Форма на обучение: редовно
Елица Карапеткова
Форма на обучение: редовно
Ивайло Цолов
Форма на обучение: редовно
Мариана Ганева
Форма на обучение: редовно
Надежда Милушева
Форма на обучение: редовно
Петко Трухчев
Форма на обучение: редовно
Петър Гаджев
Форма на обучение: редовно
Севастиян Ставриев
Форма на обучение: редовно
Андрей Петков
Форма на обучение: задочно
Антон Гогов
Форма на обучение: задочно
Ася Цонкова
Форма на обучение: задочно
Боряна Колева
Форма на обучение: задочно
Вероника Гъркова
Форма на обучение: задочно
Виктор Ставрев
Форма на обучение: задочно
Димитър Гарчев
Форма на обучение: задочно
Иван Господинов
Форма на обучение: задочно
Калинка Боянова
Форма на обучение: задочно
Михаил Данчев
Форма на обучение: задочно
Сандра Апостолова
Форма на обучение: задочно
Екатерина Савова
Форма на обучение: самостоятелно