Структура

Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Лилия Величкова

Телефон: (02) 8195 610
Кабинет: 4050

Преподавателски състав: