Структура

Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Емилия Габровска

Телефон: (02) 8195 610
Кабинет: 4050

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Арно Куюмджиян
Форма на обучение: редовно
Даниел Павлов
Форма на обучение: редовно
Ани Метиева
Форма на обучение: задочно
Виолета Чаушева
Форма на обучение: задочно
Елеонора Спасова
Форма на обучение: задочно
Елиза Бакърджиева
Форма на обучение: задочно
Катя Христова
Форма на обучение: задочно
Красен Димитров
Форма на обучение: задочно
Юлия Генова
Форма на обучение: задочно