Структура

Катедра "Логистика и вериги на доставките"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Емилия Габровска

Телефон: (02) 8195 610
Кабинет: 4050

Преподавателски състав: