Структура

Катедра "Национална и регионална сигурност"

Моля, посетете сайта на катедрата: http://www.e-dnrs.org

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Антоанета Андонова

E-mail: dnrs@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 298
Кабинет: 5027

Преподавателски състав:

Докторанти:
Адела Бозмарова
Форма на обучение: редовно
Анна - Мария Маркова
Форма на обучение: редовно
Гергана Цанкова
Форма на обучение: редовно
Мартин Асенов
Форма на обучение: редовно
Стела Станиславова
Форма на обучение: редовно
Цветомира Пенкова
Форма на обучение: редовно
Албена Велинова
Форма на обучение: задочно
Алекс Петков
Форма на обучение: задочно
Александър Йолов
Форма на обучение: задочно
Георги Радев
Форма на обучение: задочно
Данаил Найденов
Форма на обучение: задочно
Здравка Стоянова
Форма на обучение: задочно
Лили Захариева
Форма на обучение: задочно
Мария Каръмчева
Форма на обучение: задочно
Невена Зарева
Форма на обучение: задочно
Николай Христов
Форма на обучение: задочно
Пейо Сизов
Форма на обучение: задочно
Христо Станев
Форма на обучение: задочно
Валентин Маламов
Форма на обучение: самостоятелно
Велина Белева-Влахова
Форма на обучение: самостоятелно
Виктория Стоянова
Форма на обучение: самостоятелно
Ивайло Илиев
Форма на обучение: самостоятелно
Йонко Димитров
Форма на обучение: самостоятелно
Калоян Иванов
Форма на обучение: самостоятелно
Кристиан Ангелов
Форма на обучение: самостоятелно
Мохамед Мунжа
Форма на обучение: самостоятелно
Светлозар Лазаров
Форма на обучение: самостоятелно
Фади Малак
Форма на обучение: самостоятелно