Структура

Катедра "Национална и регионална сигурност"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Катрин Вангелова

Телефон: (02) 8195 298
Кабинет: 5027

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Васил Павлов
Форма на обучение: редовно
Светла Александрова
Форма на обучение: редовно
Тиана Калеева
Форма на обучение: редовно
Ясен Цветков
Форма на обучение: редовно
Адела Бозмарова-Петрова
Форма на обучение: задочно
Алекс Петков
Форма на обучение: задочно
Александра Александрова
Форма на обучение: задочно
Александър Йолов
Форма на обучение: задочно
Анна - Мария Маркова
Форма на обучение: задочно
Виола Банкова
Форма на обучение: задочно
Георги Радев
Форма на обучение: задочно
Калоян Йорданов
Форма на обучение: задочно
Мартин Асенов
Форма на обучение: задочно
Николай Христов
Форма на обучение: задочно
Пейо Сизов
Форма на обучение: задочно
Стела Станиславова
Форма на обучение: задочно
Тодор Борисов
Форма на обучение: задочно
Цветомира Пенкова
Форма на обучение: задочно
Бокхари Монеир Ахмед
Форма на обучение: самостоятелно
Велина Белева-Влахова
Форма на обучение: самостоятелно
Веселин Славчев
Форма на обучение: самостоятелно
Виктория Стоянова
Форма на обучение: самостоятелно
Владимир Георгиев
Форма на обучение: самостоятелно
Елена Ангелова
Форма на обучение: самостоятелно
Елица Павлова
Форма на обучение: самостоятелно
Ивайло Илиев
Форма на обучение: самостоятелно
Иван Хиновски
Форма на обучение: самостоятелно
Иван Костов
Форма на обучение: самостоятелно
Йонко Димитров
Форма на обучение: самостоятелно
Кристиан Ангелов
Форма на обучение: самостоятелно
Мартин Тинчев
Форма на обучение: самостоятелно
Нина Зарева
Форма на обучение: самостоятелно
Росен Тодоров
Форма на обучение: самостоятелно
Тодор Гунчев
Форма на обучение: самостоятелно
Файсал Абдулразак ал-Абдаллат
Форма на обучение: самостоятелно