Структура

Катедра "Статистика и иконометрия"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Антоанета Греченлиева

E-mail: tonigr@mail.bg
Телефон: (02) 8195 323
Кабинет: 2062

Преподавателски състав:

Докторанти:
Анжелина Алексиева
Форма на обучение: редовно
Ивайло Костов
Форма на обучение: редовно
Снежанка Бобева
Форма на обучение: редовно
Тодор Борисов
Форма на обучение: редовно
Цветан Сталев
Форма на обучение: редовно
Александра Томова
Форма на обучение: задочно
Анастас Димов
Форма на обучение: задочно
Атанас Панайотов
Форма на обучение: задочно
Десислав Георгиев
Форма на обучение: задочно
Елена Господинова
Форма на обучение: задочно
Милен Иванов
Форма на обучение: задочно
Николай Василев
Форма на обучение: задочно
Радослав Радов
Форма на обучение: задочно
Тома Томов
Форма на обучение: задочно
Цвета Цонкова
Форма на обучение: задочно