Структура

Катедра "Статистика и иконометрия"

Ръководител катедра
Научен секретар
в.и.д. административен секретар

Антоанета Греченлиева

E-mail: tonigr@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 323
Кабинет: 2062

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Деница Барбова
Форма на обучение: редовно
Мая Иванова
Форма на обучение: редовно
Снежанка Бобева
Форма на обучение: редовно
Стефан Фенерски
Форма на обучение: редовно
Стефания Николова
Форма на обучение: редовно
Александра Томова
Форма на обучение: задочно
Анжелина Алексиева
Форма на обучение: задочно
Атанас Панайотов
Форма на обучение: задочно
Десислав Георгиев
Форма на обучение: задочно
Радослав Радов
Форма на обучение: задочно
Тодор Борисов
Форма на обучение: задочно
Тома Томов
Форма на обучение: задочно
Цветан Сталев
Форма на обучение: задочно
Яница Георгиева
Форма на обучение: задочно