Структура

Катедра "Индустриален бизнес"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Научен секретар
Административен секретар

Людмила Стоилова

E-mail: janeval@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 595
Кабинет: 4032

Преподавателски състав:

Докторанти:
Адмира Бошняку
Форма на обучение: редовно
Благовеста Велянова
Форма на обучение: редовно
Виолена Ненчева
Форма на обучение: редовно
Гергана Тодорова
Форма на обучение: редовно
Гергана Ганева
Форма на обучение: редовно
Димитър Димитров
Форма на обучение: редовно
Златко Златков
Форма на обучение: редовно
Зорница Димитрова
Форма на обучение: редовно
Красимир Петков
Форма на обучение: редовно
Никола Цоцев
Форма на обучение: редовно
Сотир Иванов
Форма на обучение: редовно
Станимир Станев
Форма на обучение: редовно
Ясен Деянов
Форма на обучение: редовно
Даниела Димитрова
Форма на обучение: задочно
Валдрин Дервишай
Форма на обучение: самостоятелно
Виолета Манолова
Форма на обучение: самостоятелно