Структура

Катедра "Предприемачество"

Ръководител катедра
Научен секретар

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Административен секретар

Роза Николова

Телефон: (02) 8195 541
Кабинет: 1090

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Благой Благоев
Форма на обучение: редовно
Виктор Арсов
Форма на обучение: редовно
Иво Михайлов
Форма на обучение: редовно
Наталия Сосницка
Форма на обучение: редовно
Николай Маринов
Форма на обучение: редовно
Славина Николова
Форма на обучение: редовно
Бранимир Йорданов
Форма на обучение: задочно
Десислава Томова
Форма на обучение: задочно
Красимира Шиндарова
Форма на обучение: задочно
Стефан Дойкин
Форма на обучение: задочно