Структура

Катедра "Предприемачество"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Роза Николова

Телефон: (02) 8195 541
Кабинет: 1090

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Андриан Стойков
Форма на обучение: редовно
Виктор Арсов
Форма на обучение: редовно
Иво Михайлов
Форма на обучение: редовно
Надежда Николова
Форма на обучение: редовно
Наталия Сосницка
Форма на обучение: редовно
Никола Кръстев
Форма на обучение: редовно
Петър Тодоров
Форма на обучение: редовно
Славина Николова
Форма на обучение: редовно
Благой Благоев
Форма на обучение: задочно
Стефан Дойкин
Форма на обучение: задочно