Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 А 3003 (карта) Управление на проекти и устойчиво развитие Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л петък 17.45 - 21.00 Б 3028 (карта) Корпоративно управление в международния бизнес Международен бизнес с преп. на англ. език - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л петък 17.45 - 21.00 Б 3028 (карта) Корпоративно управление в международния бизнес Международен бизнес с преподаване на англ. език - дуална програма с UNINT, Рим (за българи) - 4 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 3.2.2024 г. 14.00 - 18.15 (карта) Управление на международни проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 3.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Корпоративно управление Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Управление на проекти и устойчиво развитие Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » Л 10.2.2024 г. - 11.2.2024 г.
11.2.2024 г. онлайн занятие
28.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3003)
9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Управление на международни проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 17.2.2024 г. 9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Управление на международни проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 24.2.2024 г. - 25.2.2024 г.
25.2.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Б 4024)
9.00 - 17.30 Б 4024 (карта) Глобален мениджмънт Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управление на международни проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 9.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Корпоративно управление Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управление на проекти и устойчиво развитие Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » Л 23.3.2024 г. - 24.3.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Глобален мениджмънт Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 30.3.2024 г. - 31.3.2024 г.
25.2.2024 г. онлайн занятие
31.3.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Е 2099)
9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Глобален мениджмънт Международни икономически отношения - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 6.4.2024 г. - 7.4.2024 г.
7.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (Е 2099)
9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Корпоративно управление в международния бизнес Международен бизнес - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 13.4.2024 г. - 14.4.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Корпоративно управление в международния бизнес Международен бизнес - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 20.4.2024 г. - 21.4.2024 г. 9.00 - 17.30 Е 2099 (карта) Корпоративно управление в международния бизнес Международен бизнес - 2 сем - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 27.4.2024 г. - 28.4.2024 г.
11.2.2024 г. онлайн занятие
28.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (А 3003)
9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Управление на международни проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 11.5.2024 г. 9.00 - 17.30 А 3003 (карта) Управление на международни проекти Управление на международни проекти - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800