Структура

Катедра "Международни отношения"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Соня Кушлева

Телефон: (02) 8195 333
Кабинет: 3080

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Аксел Бошнаков
Форма на обучение: редовно
Даяна Асенова
Форма на обучение: редовно
Живко Вълков
Форма на обучение: редовно
Ивета Стаменова
Форма на обучение: редовно
Изабела Лазова
Форма на обучение: редовно
Мариана Трифонова
Форма на обучение: редовно
Оксана Тулуш
Форма на обучение: редовно
Ралица Василева
Форма на обучение: редовно
Алексей Маргоевски
Форма на обучение: задочно
Денис Беев
Форма на обучение: задочно
Илиян Крумов
Форма на обучение: задочно
Ясен Георгиев
Форма на обучение: задочно
Кафестидис Стилианос
Форма на обучение: самостоятелно