Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 17.45 - 21.00 108К (карта) Основи на киберразузнаването Управление на киберсигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 581 58100
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 108К (карта) Основи на киберразузнаването Управление на киберсигурността - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 582 58200
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 ИСК 403 (карта) Управление на риска в сигурността Национална сигурност 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 3.2.2024 г. 9.00 - 17.30 ИСК 403 (карта) Управление на системата за сигурност Национална сигурност 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800