Структура

Общо събрание на факултет "МИО"

Председател на общо събрание на факултет "МИО"
Заместник-председател на общо събрание на факултет "МИО"