Структура

Катедра "Политология"

в.и.д. ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Цветелина Кирилова-Петрунова

Телефон: (02) 8195 307
Кабинет: 3087

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Божидар Джиджев
Форма на обучение: редовно
Евгений Милов
Форма на обучение: редовно
Евелин Попадийна
Форма на обучение: редовно
Христина Димитрова
Форма на обучение: редовно
Християна Николова
Форма на обучение: редовно
Георги Йорданов
Форма на обучение: задочно
Катрин - Лейла Сауалха
Форма на обучение: задочно
Елеонора Ушатова-Калинова
Форма на обучение: самостоятелно