Структура

Катедра "Политология"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Цветелина Кирилова-Петрунова

Телефон: (02) 8195 307
Кабинет: 3087

Преподавателски състав:

Докторанти:
Ани Арутюнян-Стаменова
Форма на обучение: редовно
Божидар Джиджев
Форма на обучение: редовно
Георги Йорданов
Форма на обучение: редовно
Катрин - Лейла Сауалха
Форма на обучение: редовно
Мария Димова
Форма на обучение: редовно
Милена Лафчиева
Форма на обучение: редовно
Таньо Василев
Форма на обучение: редовно
Виолета Цирова
Форма на обучение: задочно
Даниела Царева
Форма на обучение: задочно
Денислав Йорданов
Форма на обучение: задочно
Лили Николова
Форма на обучение: задочно
Лилия Тодорова
Форма на обучение: задочно
Радка Коджабашева
Форма на обучение: задочно
Теодор Славев
Форма на обучение: задочно
Любен Манолов
Форма на обучение: самостоятелно