Структура

Катедра "Политология"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Цветелина Кирилова-Петрунова

Телефон: (02) 8195 307
Кабинет: 3087

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Александър Ламбов
Форма на обучение: редовно
Евгений Милов
Форма на обучение: редовно
Евелин Попадийна
Форма на обучение: редовно
Йордан Николчов
Форма на обучение: редовно
Мирела Владимирова-Димитрова
Форма на обучение: редовно
Христина Димитрова
Форма на обучение: редовно
Християна Николова - Стефанова
Форма на обучение: редовно
Божидар Джиджев
Форма на обучение: задочно
Катрин - Лейла Сауалха
Форма на обучение: задочно
Елеонора Ушатова-Калинова
Форма на обучение: самостоятелно