Структура

Катедра "Политология"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Цветелина Кирилова-Петрунова

Телефон: (02) 8195 307
Кабинет: 3087

Преподавателски състав:

Докторанти:
Ани Арутюнян-Стаменова
Форма на обучение: редовно
Божидар Джиджев
Форма на обучение: редовно
Георги Йорданов
Форма на обучение: редовно
Евгений Милов
Форма на обучение: редовно
Катрин - Лейла Сауалха
Форма на обучение: редовно
Милена Лафчиева
Форма на обучение: редовно
Християна Николова
Форма на обучение: редовно
Даниела Царева
Форма на обучение: задочно
Денислав Йорданов
Форма на обучение: задочно
Лили Николова
Форма на обучение: задочно
Радка Коджабашева
Форма на обучение: задочно
Любен Манолов
Форма на обучение: самостоятелно