Структура

Катедра "Политология"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Цветелина Кирилова-Петрунова

Телефон: (02) 8195 307
Кабинет: 3087

Преподавателски състав:

Докторанти:
Божидар Джиджев
Форма на обучение: редовно
Евгений Милов
Форма на обучение: редовно
Евелин Бошнакова
Форма на обучение: редовно
Катрин - Лейла Сауалха
Форма на обучение: редовно
Христина Димитрова
Форма на обучение: редовно
Християна Николова
Форма на обучение: редовно
Ани Арутюнян
Форма на обучение: задочно
Георги Йорданов
Форма на обучение: задочно
Радка Коджабашева
Форма на обучение: задочно