Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 29.1.2024 г. 17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 12.2.2024 г. 17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 19.2.2024 г. 17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 26.2.2024 г.
26.2.2024 г. онлайн занятие
18.3.2024 г. онлайн занятие
25.3.2024 г. онлайн занятие
8.4.2024 г. онлайн занятие
15.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З П038)
17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 9.3.2024 г. - 10.3.2024 г. 9.00 - 17.30 209К (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 18.3.2024 г.
26.2.2024 г. онлайн занятие
18.3.2024 г. онлайн занятие
25.3.2024 г. онлайн занятие
8.4.2024 г. онлайн занятие
15.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З П038)
17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 25.3.2024 г.
26.2.2024 г. онлайн занятие
18.3.2024 г. онлайн занятие
25.3.2024 г. онлайн занятие
8.4.2024 г. онлайн занятие
15.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З П038)
17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 8.4.2024 г.
26.2.2024 г. онлайн занятие
18.3.2024 г. онлайн занятие
25.3.2024 г. онлайн занятие
8.4.2024 г. онлайн занятие
15.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З П038)
17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 15.4.2024 г.
26.2.2024 г. онлайн занятие
18.3.2024 г. онлайн занятие
25.3.2024 г. онлайн занятие
8.4.2024 г. онлайн занятие
15.4.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З П038)
17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 22.4.2024 г. 17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800
Онлайн занятие » Л 13.5.2024 г. 17.45 - 21.00 З П038 (карта) Дигитални маркетингови комуникации Дигитален маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800