Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » m-learning курс Л 4.2.2024 г. 9.00 - 13.15 (карта) Международни бизнес операции - 1 част Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 10.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Международни бизнес операции - 1 част Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800