Структура

Катедра "Политическа икономия"

  

Важно за второкурсниците!

   

Ръководител катедра
Научен секретар
в.и.д. административен секретар
Мария Дайжикова

Мария Дайжикова

E-mail: mariadj@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 285
Кабинет: 2089

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Пламен Иванов
Форма на обучение: задочно
Радослав Петков
Форма на обучение: задочно
Теа Пенева
Форма на обучение: задочно
Емилия Вачева
Форма на обучение: самостоятелно