Структура

Катедра "Политическа икономия"

  

Важно за второкурсниците!

   

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Лилия Величкова

Телефон: (02) 8195 610
Кабинет: 4050
Административен секретар (координатор секции)

E-mail:
Телефон:
Кабинет:

Преподавателски състав:

Докторанти:
Пламен Иванов
Форма на обучение: задочно
Теа Пенева
Форма на обучение: задочно
Емилия Вачева
Форма на обучение: самостоятелно