Структура

Общо събрание на ОИФ

Председател на общо събрание на ОИФ
Заместник-председател на общо събрание на ОИФ