Структура

Катедра "Икономикс"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
в.и.д. административен секретар

Дилияна Михова

E-mail: dmihova@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 470
Кабинет: 4013

Преподавателски състав:

Докторанти:
Иванина Манчева
Форма на обучение: редовно
Радостина Стаменова
Форма на обучение: редовно
Антоан Шотаров
Форма на обучение: задочно
Благовест Цветков
Форма на обучение: задочно
Георги Мичев
Форма на обучение: задочно
Иван Тодоров
Форма на обучение: задочно
Илия Куцаров
Форма на обучение: задочно
Моника Костадинова
Форма на обучение: задочно
Неда Мужо
Форма на обучение: задочно