Структура

Катедра "Икономикс"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Елена Лесова

Телефон: (02) 8195 470
Кабинет: 4013

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Докторанти:
Иванина Манчева
Форма на обучение: редовно
Констанца Гюрова
Форма на обучение: редовно
Радостина Стаменова
Форма на обучение: редовно
Антоан Шотаров
Форма на обучение: задочно
Благовест Цветков
Форма на обучение: задочно
Иван Тодоров
Форма на обучение: задочно
Илия Куцаров
Форма на обучение: задочно
Моника Костадинова
Форма на обучение: задочно
Неда Мужо
Форма на обучение: задочно