Структура

Катедра "Икономикс"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Даниела Трифонова

Телефон: (02) 8195 470
Кабинет: 4015

Преподавателски състав:

Докторанти:
Любослав Костов
Форма на обучение: редовно
Антоан Шотаров
Форма на обучение: задочно
Благовест Цветков
Форма на обучение: задочно
Величка Николова
Форма на обучение: задочно
Георги Мичев
Форма на обучение: задочно
Иван Тодоров
Форма на обучение: задочно
Илия Куцаров
Форма на обучение: задочно
Неда Мужо
Форма на обучение: задочно
Николай Пейков
Форма на обучение: задочно