Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.00 - 12.15 403К (карта) Макроикономика Мениджмънт на недвижимата собственост бакалаври редовно 183 18300
Л сряда 09.00 - 12.15 403К (карта) Макроикономика Предприемачество бакалаври редовно 183 18300