Структура

Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Научен секретар
Административен секретар

Лъчезара Васева

E-mail: vaseva@unwe.bg
Телефон: (02) 962 38 17, (02) 8195 497
Кабинет: 2027

Преподавателски състав:

Докторанти:
Ваня Григорова
Форма на обучение: редовно
Елена Кулова
Форма на обучение: редовно
Ана Тодорова
Форма на обучение: задочно
Атанас Атанасов
Форма на обучение: задочно
Валентина Чикова
Форма на обучение: задочно
Веселка Радева
Форма на обучение: задочно
Мира Дончева
Форма на обучение: самостоятелно