Структура

Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра

E-mail:
Телефон:
Кабинет:
Научен секретар
Административен секретар

Мария Манчева

Телефон: (02) 8195 310
Кабинет: 2053

Преподавателски състав:

Докторанти:
Ваня Григорова
Форма на обучение: редовно
Елена Кулова
Форма на обучение: редовно
Валентина Чикова
Форма на обучение: задочно
Гълъбин Гълъбов
Форма на обучение: самостоятелно
Мария Манчева
Форма на обучение: самостоятелно
Милва Лазарова
Форма на обучение: самостоятелно
Мира Дончева
Форма на обучение: самостоятелно