Структура

Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
в.и.д. административен секретар
Мария Манчева

Мария Манчева

Телефон: (02) 8195 310
Кабинет: 2053

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Ивелина Чакалова
Форма на обучение: редовно
Валентина Чикова
Форма на обучение: задочно
Ваня Григорова
Форма на обучение: задочно
Васил Костурков
Форма на обучение: задочно
Елена Добрева
Форма на обучение: задочно
Елена Кулова
Форма на обучение: задочно
Нина Чернева
Форма на обучение: задочно
Милва Лазарова
Форма на обучение: самостоятелно
Мира Дончева
Форма на обучение: самостоятелно