Структура

Катедра "Икономическа социология"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Йорданка Кателиева

Йорданка Кателиева

Телефон: (02) 8195 444
Кабинет: 3084

Преподавателски състав:

Докторанти:
Боряна Райнова
Форма на обучение: редовно
Габриела Марангозова
Форма на обучение: редовно
Калоян Янков
Форма на обучение: редовно
Маряна Михайлова
Форма на обучение: редовно
Николай Балтов
Форма на обучение: редовно
Стоян Димитров
Форма на обучение: редовно
Тереза Трайкова
Форма на обучение: редовно
Цветина Младенова
Форма на обучение: редовно
Андрей Лалов
Форма на обучение: задочно
Емил Георгиев
Форма на обучение: задочно
Златина Димова
Форма на обучение: задочно
Камелия Димитрова-Чилдрес
Форма на обучение: задочно
Мария Брестничка
Форма на обучение: задочно
Трифон Трифонов
Форма на обучение: задочно
Марина Банчева
Форма на обучение: самостоятелно
Павлин Тодоров
Форма на обучение: самостоятелно