Структура

Катедра "Икономическа социология"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Йорданка Кателиева

Йорданка Кателиева

Телефон: (02) 8195 444
Кабинет: 3084

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Атанас Стойчев
Форма на обучение: редовно
Маряна Михайлова
Форма на обучение: редовно
Радина Великова
Форма на обучение: редовно
Радослава Лалчева
Форма на обучение: редовно
Тони Цветанова
Форма на обучение: редовно
Боряна Райнова
Форма на обучение: задочно
Габриела Марангозова
Форма на обучение: задочно
Емил Георгиев
Форма на обучение: задочно
Златина Димова
Форма на обучение: задочно
Камелия Димитрова-Чилдрес
Форма на обучение: задочно
Николай Балтов
Форма на обучение: задочно
Стоян Димитров
Форма на обучение: задочно
Тереза Трайкова
Форма на обучение: задочно
Трифон Трифонов
Форма на обучение: задочно
Цветина Младенова
Форма на обучение: задочно
Павлин Тодоров
Форма на обучение: самостоятелно