Структура

Катедра "Управление"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Диана Велинова

Телефон: (02) 8195 257
Кабинет: 1047

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Вангелия Вангелова
Форма на обучение: редовно
Ивана Караджинска
Форма на обучение: редовно
Петър Кременски
Форма на обучение: редовно
Светла Ценова
Форма на обучение: редовно
Станислава Трифонова
Форма на обучение: редовно
Александър Ганчев
Форма на обучение: задочно
Ана Врачанска
Форма на обучение: задочно
Атанас Бояджиев
Форма на обучение: задочно
Виктор Христов
Форма на обучение: задочно
Георги Стратиев
Форма на обучение: задочно
Гергана Калчева
Форма на обучение: задочно
Деница Александрова-Салим
Форма на обучение: задочно
Димитър Любчев
Форма на обучение: задочно
Елиза Граматикова
Форма на обучение: задочно
Марина Белчева
Форма на обучение: задочно
Милена Пирянкова
Форма на обучение: задочно
Милена Стоянова
Форма на обучение: задочно
Николина Николова
Форма на обучение: задочно
Огнян Рангелов
Форма на обучение: задочно
Петър Пенев
Форма на обучение: задочно
Радослав Русинов
Форма на обучение: задочно
Станислав Дарачев
Форма на обучение: задочно
Цветелина Станева
Форма на обучение: задочно
Ана-Мария Вълкова
Форма на обучение: самостоятелно
Веселина Димова
Форма на обучение: самостоятелно
Виола Чакърова
Форма на обучение: самостоятелно
Деян Делчев
Форма на обучение: самостоятелно
Димитър Петков
Форма на обучение: самостоятелно
Иван Кадев
Форма на обучение: самостоятелно
Лорета Трайкова
Форма на обучение: самостоятелно
Теодор Петков
Форма на обучение: самостоятелно
Христо Атанасов
Форма на обучение: самостоятелно