Структура

Катедра "Управление"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Диана Велинова

Телефон: (02) 8195 257
Кабинет: 1047

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Александър Балабанов
Форма на обучение: редовно
Николина Николова
Форма на обучение: редовно
Петър Кременски
Форма на обучение: редовно
Александър Ганчев
Форма на обучение: задочно
Ана Врачанска
Форма на обучение: задочно
Атанас Бояджиев
Форма на обучение: задочно
Боян Марков
Форма на обучение: задочно
Гергана Калчева
Форма на обучение: задочно
Димитър Любчев
Форма на обучение: задочно
Елиза Граматикова
Форма на обучение: задочно
Марина Белчева
Форма на обучение: задочно
Методи Младенов
Форма на обучение: задочно
Милена Стоянова
Форма на обучение: задочно
Милена Пирянкова
Форма на обучение: задочно
Огнян Рангелов
Форма на обучение: задочно
Павлета Ванкова
Форма на обучение: задочно
Силвия Стойчева
Форма на обучение: задочно
Виола Чакърова
Форма на обучение: самостоятелно
Волфганг Шенк
Форма на обучение: самостоятелно
Гергана Колева
Форма на обучение: самостоятелно
Ивелин Колев
Форма на обучение: самостоятелно
Лорета Трайкова
Форма на обучение: самостоятелно
Марияна Дарли
Форма на обучение: самостоятелно
Петко Панов
Форма на обучение: самостоятелно
Ралица Кушева
Форма на обучение: самостоятелно
Теодор Петков
Форма на обучение: самостоятелно
Христо Атанасов
Форма на обучение: самостоятелно