Структура

Катедра "Управление"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Диана Велинова

E-mail:
Телефон: (02) 8195 257
Кабинет: 1047

Преподавателски състав:

Докторанти:
Антоанета Ангелова
Форма на обучение: редовно
Даниел Парушев
Форма на обучение: редовно
Диана Йовчева
Форма на обучение: редовно
Емилия Дунева-Стоянова
Форма на обучение: редовно
Павлета Ванкова
Форма на обучение: редовно
Боряна Богоева
Форма на обучение: задочно
Васил Марчев
Форма на обучение: задочно
Владислав Йорданов
Форма на обучение: задочно
Димчо Младенов
Форма на обучение: задочно
Елена Харизанова
Форма на обучение: задочно
Елеонора Александрова
Форма на обучение: задочно
Кирил Янчев
Форма на обучение: задочно
Кремена Станчева
Форма на обучение: задочно
Марин Стоянов
Форма на обучение: задочно
Милена Пирянкова
Форма на обучение: задочно
Надя Кузманова
Форма на обучение: задочно
Силвия Стойчева
Форма на обучение: задочно
Бони Мисляшки
Форма на обучение: самостоятелно
Димитър Попов
Форма на обучение: самостоятелно
Тамара Калистратова
Форма на обучение: самостоятелно