Структура

Катедра "Регионално развитие"

  

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Станка Бонева

Телефон: (02) 8195 276
Кабинет: П041

Преподавателски състав:

Докторанти:
Десислава Боцева
Форма на обучение: редовно
Захарий Стоянов
Форма на обучение: редовно
Маргарита Терзиева
Форма на обучение: редовно
Радослав Костев
Форма на обучение: редовно
Иля Медведевских
Форма на обучение: задочно
Иван Кочев
Форма на обучение: самостоятелно
Хасан Исмаил
Форма на обучение: самостоятелно