Структура

Катедра "Регионално развитие"

  

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Станка Бонева

Телефон: (02) 8195 276
Кабинет: П042

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Артьом Глущук
Форма на обучение: редовно
Елена Вълкова
Форма на обучение: редовно
Емилиян Нягулов
Форма на обучение: задочно
Захарий Стоянов
Форма на обучение: задочно
Иля Медведевских
Форма на обучение: задочно
Кирил Здравков
Форма на обучение: задочно
Стефани Андреева
Форма на обучение: задочно
Теодора Войкинска-Кацарова
Форма на обучение: задочно
Цвятко Толев
Форма на обучение: задочно
Явор Димов
Форма на обучение: задочно
Георги Петров
Форма на обучение: самостоятелно