Структура

Катедра "Регионално развитие"

  

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Станка Бонева

Телефон: (02) 8195 276
Кабинет: П041

Преподавателски състав:

Докторанти:
Десислава Боцева
Форма на обучение: редовно
Захарий Стоянов
Форма на обучение: редовно
Радослав Костев
Форма на обучение: редовно
Живко Иванов
Форма на обучение: задочно
Иля Медведевских
Форма на обучение: задочно
Мария Ботева-Иванова
Форма на обучение: задочно
Хасан Исмаил
Форма на обучение: самостоятелно