Структура

Катедра "Регионално развитие"

  

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Станка Бонева

Телефон: (02) 8195 276
Кабинет: П042

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Артьом Глущук
Форма на обучение: редовно
Елена Вълкова
Форма на обучение: редовно
Кристиян Герчев
Форма на обучение: редовно
Мариян Александров
Форма на обучение: редовно
Мирела Крондева
Форма на обучение: редовно
Мирослав Михайлов
Форма на обучение: редовно
Александър Александров
Форма на обучение: задочно
Веселин Ангелов
Форма на обучение: задочно
Емилиян Нягулов
Форма на обучение: задочно
Захарий Стоянов
Форма на обучение: задочно
Пенко Зашев
Форма на обучение: задочно
Явор Димов
Форма на обучение: задочно
Даниела Бими
Форма на обучение: самостоятелно
Елица Маламова
Форма на обучение: самостоятелно