Структура

Катедра "Публична администрация"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Вяра Коларова

Телефон: (02) 8195 574
Кабинет: 5032

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Александрина Белотелева
Форма на обучение: задочно
Александър Йоловски
Форма на обучение: задочно
Васил Жбантов
Форма на обучение: задочно
Любомир Черногорски
Форма на обучение: задочно
Милена Цаковска
Форма на обучение: задочно
Михаил Ставрев
Форма на обучение: задочно
Светлана Съботинова
Форма на обучение: задочно
Спасимира Давидова
Форма на обучение: задочно