Структура

Катедра "Публична администрация"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Вяра Коларова

Телефон: (02) 8195 574
Кабинет: 5032

Преподавателски състав:

Докторанти:
Боряна Йорданова
Форма на обучение: редовно
Боян Игнатов
Форма на обучение: редовно
Златина Иванова
Форма на обучение: редовно
Ивайло Илиев
Форма на обучение: редовно
Красимира Вълчева
Форма на обучение: редовно
Лъчезар Лазаров
Форма на обучение: редовно
Минко Савов
Форма на обучение: редовно
Николета Ефремова
Форма на обучение: редовно
Ясен Цветков
Форма на обучение: редовно
Петя Найденова
Форма на обучение: задочно
Петя Павлова
Форма на обучение: задочно
Светлана Съботинова
Форма на обучение: задочно