Структура

Общо събрание на факултет "Управление и администрация"

Председател
Заместник-председател