Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л 18.2.2024 г. 9.00 - 17.30 З 1058 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 24.2.2024 г. - 25.2.2024 г.
24.2.2024 г. онлайн занятие
25.2.2024 г. онлайн занятие
Останалите дати са присъствени (З 1058)
9.00 - 17.30 З 1058 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 16.3.2024 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » m-learning курс Л 13.4.2024 г. 13.00 - 16.15 (карта) Управление на корпоративен имидж Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800