Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » m-learning курс Л - (карта) Преддипломен стаж Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 734 73400
Онлайн занятие » m-learning курс Л 7.10.2023 г. 9.00 - 16.45 (карта) Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
m-learning курс Л 8.10.2023 г. 9.00 - 12.15 (карта) Бизнес комуникации Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 711 71100
m-learning курс Л 20.4.2024 г. 11.00 - 15.15 501 (карта) Управленски решения и комуникации Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 736 73600
Онлайн занятие » m-learning курс Л 18.5.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на комуникациите и връзки с обществеността Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 735 73500
m-learning курс Л 19.5.2024 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на комуникациите и връзки с обществеността Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 735 73500