Резултати от търсене за Уеб Студент

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

10 results found
Срокове за подаване на заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“, за учебната 2018/2019 г. 6.2.2019 г. ... данни за класирането в „Уеб студент“. Корекции в основните данни се допускат до 30.04.2019 г.   2. Подаване на състезателната карта 2.1. Подаването на заявката се извършва онлайн в  периода от 11.02.2019 г. до 21.04.2019 г. 2.2. В ...
Срокове за подаване онлайн заявки за изборни дисциплини за втори курс на студентите от първи курс, направление “Икономика“ и направление „Администрация и управление“, ОКС “бакалавър“ за учебната 2017/2018 г. 14.2.2018 г. ... данни за класирането в „Уеб студент“. Корекции в основните данни се допускат до 27.04.2018 г.   2. Подаване на състезателната карта. 2.1. Подаването на заявката се извършва онлайн в  периода от 12.02.2018 г. до 22.04.2018 г. 2.2. В ...
График и условия 4.2.2019 г. ... Заповед, размер и брой стипендии за летен семестър Важни указания за кандидатстване за стипендия за летен семестър  Правила за отпускане на стипендии в УНСС  Заявление-декларация за отпускане на стипендия - попълва се в ...
Инструкция 20.5.2019 г. ... може да се направи в система Уеб студент след 05.07.2019 г. Съгласно т. 1.8 от ПРАВИЛАТА за класиране на студентите след втори курс по специалности, корекции в основните данни се допускат до 12.07.2019 г ...
Правила за класиране на студентите след втори курс 18.5.2015 г. ... №1     ПРАВИЛА   за класиране на студентите след втори курс по специалности в съответното професионално направление/поднаправление, в което са приети   І. Общи условия 1.1.  Класирането на студентите от професионални ...
Онлайн услуги 14.3.2013 г. ... информационна система „УЕБ Студент". Онлайн обучаваща система - http://moodle.unwe.bg/ Семестриално разписание  - достъпно в съответния раздел на сайта за бакалаври и магистри редовно и дистанционно обучение Сесийно разписание  - ...
Важно за студентите с неположени изпити! 23.9.2012 г. ... информационна система „УЕБ Студент". За студентите от втори курс с два неположени изпита класирането за специалност да се извърши за незаетите места по специалности след успешно полагане на избрания изпит. За студентите от бакалавърска и ...
Онлайн услуги 21.11.2012 г. ... студент: https://student.unwe.bg/ Microsoft LIVE@EDU: http://live.unwe.bg/ Дискусионен форум на УНСС: http://forum.unwe ...

Събития

3 results found
Правила и срокове за отпускане на СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ 20.5.2019 г. ... обявява в информационната система „Уеб студент“. Утвърденото предложение на комисията заедно с доказателствения материал за отпусканите стипендии се предоставя на Сектор „Стипендии“ в УНСС.             ...
Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 15.2.2017 г. ... обявява в информационната система „Уеб студент“. Утвърденото предложение на комисията заедно с доказателствения материал за отпусканите стипендии се предоставя на Сектор „Стипендии“ в УНСС.             ...
Ректорът и двама министри представиха проекта e-campus 22.5.2013 г. ... голямата конферентна зала на университета за първи път бе представена платформата e-campus. На „премиерата“ присъстваха министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. проф. Николай Милошев, министърът за развитие на електронно правителство Роман ...

Предстоящо

1 results found
Електронно записване за спорт за студентите I и II курс 8.9.2014 г. ... г. ще става по електронен път от Уеб студент в периода от 15.09.2014 г. до 28.09.2014 г. Всички студенти да носят студентската си книжка в първия редовен час при избрания преподавател и спорт, считано от 22.09.2014 г ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене