Обновено: четвъртък, 21 юли 2016 10:07

Текущи - по години

Word документПроекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2016 г.

Word документПроекти на УНСС, финансирани от Националния фонд "Научни изследвания" - 2015 г.

Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2014 г.
  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2013 г.

  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2012 г.

  Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2011 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2010 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2009 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2008 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2007 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2006 г.
Word документ Проекти на УНСС, финансирани от Националния фонд “Научни изследвания” - 2005 г.;