Общо събрание на Бизнес факултет

Председател
Заместник-председател