Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор

Радостина Дойчинова

E-mail E-mail: infrastr@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 303

Office Кабинет: 5036