Катедра "Недвижима собственост"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Каменка Евстатиева

E-mail E-mail:

Phone Телефон: (02) 8195 269

Office Кабинет: 1096


Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели: