Финансово-счетоводен факултет

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Началник сектор
Емилия Стоименова

Емилия Стоименова

E-mail E-mail: faf@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 962 34 85, (02) 8195 302

Office Кабинет: 1037