Комисия по етика

 
 
Председател
 
 
Приемно време:
сряда от 10.00 до 12.00 часа

 
Членове:
проф. д-р Галина Младенова
проф. д-р Тодор Калоянов
Лидия Дончева
Даниел Парушев
 
Технически сътрудник
Еманоела Белишка
Кабинет: 1067
телефон: (02) 8195 281
etica@unwe.bg
ts_etica@unwe.bg


 
 
4. Становища