Издателски комплекс

Изпълнителен директор
Веселин Ангелов

Веселин Ангелов

E-mail E-mail: v.angelov@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 251, +359 882 69 29 19

Office Кабинет:


Заместник-изпълнителен директор
Стефан Власев

Стефан Власев

E-mail E-mail: s.vlasev@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 551

Office Кабинет: