Факултет "Управление и администрация"

Декан
Заместник-декан по учебната работа
Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Началник сектор

Емилия Манолова

E-mail E-mail: emanolova@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 488

Office Кабинет: 3065