Катедра "Икономика на природните ресурси"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Еманоела Белишка

E-mail E-mail: emibelishka@unwe.bg

Phone Телефон: (02) 8195 281

Office Кабинет: 1067


Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Антон Кръстев
Форма на обучение: редовно
Веселка Маркова
Форма на обучение: редовно
Гергана Киркова
Форма на обучение: редовно
Мария Топчиева
Форма на обучение: редовно
Моника Кабаджова
Форма на обучение: редовно
Силвия Томова
Форма на обучение: редовно
Юлия Христова-Пешева
Форма на обучение: редовно
Десислава Кочева
Форма на обучение: задочно
Ива Костова
Форма на обучение: задочно
Йоана Кючукова
Форма на обучение: задочно
Любомир Левичаров
Форма на обучение: задочно
Николай Чистов
Форма на обучение: задочно
Павел Шейтанов
Форма на обучение: задочно
Свилен Колев
Форма на обучение: задочно
Татяна Гевренова
Форма на обучение: задочно
Христо Петров
Форма на обучение: задочно
Явор Стоянов
Форма на обучение: задочно