Структура

Катедра "Индустриален бизнес"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Людмила Стоилова

E-mail: janeval@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 595
Кабинет: 4032

Преподавателски състав:

Докторанти:
Благовеста Велянова
Форма на обучение: редовно
Виолена Ненчева
Форма на обучение: редовно
Даниела Димитрова
Форма на обучение: редовно
Димитър Димитров
Форма на обучение: редовно
Красимир Петков
Форма на обучение: редовно
Красимир Дацов
Форма на обучение: редовно
Мария Митева
Форма на обучение: редовно
Радостин Бояджиев
Форма на обучение: редовно
Симеон Коляндов
Форма на обучение: редовно
Стефка Масалджийска
Форма на обучение: редовно
Дариел Игнатов
Форма на обучение: задочно
Мариета Маринова
Форма на обучение: задочно
Петя Доровска
Форма на обучение: задочно