Структура

Общо събрание на Юридическия факултет

Председател
Заместник-председател