Структура

Катедра "Частноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Лилия Антонова

Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1106

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Албена Добрева
Форма на обучение: редовно
Анелия Личева
Форма на обучение: редовно
Антония Стоева
Форма на обучение: редовно
Антония Иванова-Пардонова
Форма на обучение: редовно
Атанас Додов
Форма на обучение: редовно
Валентин Добрев
Форма на обучение: редовно
Васил Райчев
Форма на обучение: редовно
Георг Шиков
Форма на обучение: редовно
Георги Георгиев
Форма на обучение: редовно
Диана Димитрова
Форма на обучение: редовно
Димитър Атанасов
Форма на обучение: редовно
Зорница Димитрова
Форма на обучение: редовно
Иван Генчев
Форма на обучение: редовно
Илияна Георгиева
Форма на обучение: редовно
Йоана Дангова
Форма на обучение: редовно
Калина Димова
Форма на обучение: редовно
Михаела Михайлова
Форма на обучение: редовно
Панайот Йотов
Форма на обучение: редовно
Полина Писарска
Форма на обучение: редовно
Светослав Пандилов
Форма на обучение: редовно
Стоил Малинов
Форма на обучение: редовно
Теодора Петрова
Форма на обучение: редовно
Траян Косев
Форма на обучение: редовно
Гергана Любенова
Форма на обучение: задочно
Емилия Ганева
Форма на обучение: задочно
Жасмина Саръиванова
Форма на обучение: задочно
Йорданка Димова
Форма на обучение: задочно
Крум Тодоров
Форма на обучение: задочно
Наталия Кирова
Форма на обучение: задочно
Неделина Симова-Митова
Форма на обучение: задочно
Николай Николов
Форма на обучение: задочно
Христо Кирилов
Форма на обучение: задочно
Иван Георгиев
Форма на обучение: самостоятелно
Мария Шаркова
Форма на обучение: самостоятелно