Структура

Катедра "Частноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Заруи Хараланова

Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1106

Преподавателски състав:

Докторанти:
Атанас Ганчев
Форма на обучение: редовно
Богдан Ланджев
Форма на обучение: редовно
Виктория Димитрова
Форма на обучение: редовно
Георги Георгиев
Форма на обучение: редовно
Диана Димитрова
Форма на обучение: редовно
Димитър Атанасов
Форма на обучение: редовно
Елислав Атанасов
Форма на обучение: редовно
Емилия Ганева
Форма на обучение: редовно
Зорница Димитрова
Форма на обучение: редовно
Ивайло Димитров
Форма на обучение: редовно
Кристина Стефанова
Форма на обучение: редовно
Крум Тодоров
Форма на обучение: редовно
Стоян Лазаров
Форма на обучение: редовно
Христина Георгиева
Форма на обучение: редовно
Христо Иванов
Форма на обучение: редовно
Юлия Раданова
Форма на обучение: редовно
Албена Велчева
Форма на обучение: задочно
Гергана Любенова
Форма на обучение: задочно
Жасмина Саръиванова
Форма на обучение: задочно
Ивайло Тосков
Форма на обучение: задочно
Ивайло Кънев
Форма на обучение: задочно
Константин Белев
Форма на обучение: задочно
Неделина Симова-Митова
Форма на обучение: задочно
Светослав Иванов
Форма на обучение: задочно
Христо Кирилов
Форма на обучение: задочно
Васил Александров
Форма на обучение: самостоятелно
Калин Баталски
Форма на обучение: самостоятелно