Структура

Катедра "Частноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Заруи Хараланова

Телефон: (02) 8195 538
Кабинет: 1106

Преподавателски състав:

Докторанти:
Атанас Додов
Форма на обучение: редовно
Васил Райчев
Форма на обучение: редовно
Георг Шиков
Форма на обучение: редовно
Георги Георгиев
Форма на обучение: редовно
Диана Димитрова
Форма на обучение: редовно
Димитър Атанасов
Форма на обучение: редовно
Елислав Атанасов
Форма на обучение: редовно
Зорница Димитрова
Форма на обучение: редовно
Йоана Дангова
Форма на обучение: редовно
Калина Димова
Форма на обучение: редовно
Крум Тодоров
Форма на обучение: редовно
Светослав Пандилов
Форма на обучение: редовно
Траян Косев
Форма на обучение: редовно
Христо Иванов
Форма на обучение: редовно
Албена Велчева
Форма на обучение: задочно
Гергана Любенова
Форма на обучение: задочно
Емилия Ганева
Форма на обучение: задочно
Жасмина Саръиванова
Форма на обучение: задочно
Ивайло Димитров
Форма на обучение: задочно
Ивайло Кънев
Форма на обучение: задочно
Ивайло Тосков
Форма на обучение: задочно
Кристина Стефанова
Форма на обучение: задочно
Наталия Кирова
Форма на обучение: задочно
Неделина Симова-Митова
Форма на обучение: задочно
Христина Георгиева
Форма на обучение: задочно
Христо Кирилов
Форма на обучение: задочно
Иван Георгиев
Форма на обучение: самостоятелно
Калин Баталски
Форма на обучение: самостоятелно