Структура

Катедра "Наказателноправни науки"

Ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Дария Минчева

Телефон: (02) 8195 667
Кабинет: 1102

Преподавателски състав:

Докторанти:
Гинка Калемджиева
Форма на обучение: редовно
Елена Андреева
Форма на обучение: редовно
Марина Николова
Форма на обучение: редовно
Надя Пандилова
Форма на обучение: редовно
Таня Петрова
Форма на обучение: редовно