Структура

Общо събрание на ФСФ

Покана за ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФСФ - 15 ноември 2023 г. от 11:00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС

Председател на Общото събрание на ФСФ
Зам.-председател на Общото събрание на ФСФ