Структура

Общо събрание на ФСФ

Председател на Общото събрание на ФСФ
Зам.-председател на Общото събрание на ФСФ