Структура

Катедра "Счетоводство и анализ"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар

Мариела Николова

E-mail: schetov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040

Преподавателски състав:

Докторанти:
Албена Георгиева
Форма на обучение: задочно
Александър Шишков
Форма на обучение: задочно
Антония Стефанова
Форма на обучение: задочно
Бойко Доленски
Форма на обучение: задочно
Величка Велева
Форма на обучение: задочно
Владислав Волков
Форма на обучение: задочно
Галина Василева
Форма на обучение: задочно
Иван Гудев
Форма на обучение: задочно
Иван Пройнов
Форма на обучение: задочно
Калинка Илиева
Форма на обучение: задочно
Симеон Григоров
Форма на обучение: задочно
Ейона Дучи
Форма на обучение: самостоятелно
Здравка Киричева
Форма на обучение: самостоятелно
Петко Ганчев
Форма на обучение: самостоятелно