Структура

Катедра "Счетоводство и анализ"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Мариела Николова

Мариела Николова

Телефон: (02) 8195 612
Кабинет: 1040

Преподавателски състав:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Габриела Димчева
Форма на обучение: редовно
Елена Идризи
Форма на обучение: редовно
Антония Стефанова
Форма на обучение: задочно
Атанас Черногорски
Форма на обучение: задочно
Божидар Начев
Форма на обучение: задочно
Величка Симеонова
Форма на обучение: задочно
Димитринка Урумова-Лунин
Форма на обучение: задочно
Катя Евтимова
Форма на обучение: задочно
Марсела Джабар Хелал
Форма на обучение: задочно
Симеон Григоров
Форма на обучение: задочно
Тодор Стефанов
Форма на обучение: задочно
Надя Котева
Форма на обучение: самостоятелно