Структура

Катедра "Финанси"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Галена Ковачева

Галена Ковачева

E-mail: galenak@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 505
Кабинет: 2046

Преподавателски състав:

Докторанти:
Вилизар Чупетловски
Форма на обучение: редовно
Камелия Пенкова
Форма на обучение: редовно
Таня Павлова
Форма на обучение: редовно
Теодора Христова
Форма на обучение: редовно
Александър Годумов
Форма на обучение: задочно
Валери Минчев
Форма на обучение: задочно
Виолета Тодорова
Форма на обучение: задочно
Елена Панайотова
Форма на обучение: задочно
Калина Янкова
Форма на обучение: задочно
Милена Пешева
Форма на обучение: задочно
Младен Дилов
Форма на обучение: задочно
Николета Карамилева
Форма на обучение: задочно
Петър Рангелов
Форма на обучение: задочно
Росица Първанова
Форма на обучение: задочно
Сами Чакъров
Форма на обучение: задочно
Сергей Борисов
Форма на обучение: задочно
София Касидова
Форма на обучение: задочно
Чинзориг Дугержав
Форма на обучение: задочно
Мехмед Расим
Форма на обучение: самостоятелно