Структура

Катедра "Финанси"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Галена Ковачева

Галена Ковачева

E-mail: galenak@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 505
Кабинет: 2046

Преподавателски състав:

Докторанти:
Камелия Рупска
Форма на обучение: редовно
Свилен Колев
Форма на обучение: редовно
Таня Димитрова
Форма на обучение: редовно
Теодора Петрова
Форма на обучение: редовно
Чинзориг Дугержав
Форма на обучение: редовно
Анита Стоева
Форма на обучение: задочно
Виолета Тодорова
Форма на обучение: задочно
Даниел Касабов
Форма на обучение: задочно
Елена Панайотова
Форма на обучение: задочно
Ивайла Димитрова
Форма на обучение: задочно
Илиана Андронова
Форма на обучение: задочно
Калина Янкова
Форма на обучение: задочно
Милена Пешева
Форма на обучение: задочно
Наталия Петрова
Форма на обучение: задочно
Николай Манев
Форма на обучение: задочно
Николета Карамилева
Форма на обучение: задочно
Росица Първанова
Форма на обучение: задочно
София Касидова
Форма на обучение: задочно
Димитър Чобанов
Форма на обучение: самостоятелно
Дончо Донев
Форма на обучение: самостоятелно