Структура

Катедра "Финанси"

Ръководител катедра
Заместник-ръководител катедра
Научен секретар
Административен секретар
Галена Ковачева

Галена Ковачева

Телефон: (02) 8195 505
Кабинет: 2046

Преподавателски състав:

Гост-преподаватели:

Хонорувани преподаватели:

Докторанти:
Велимира Чупетловска
Форма на обучение: редовно
Александър Годумов
Форма на обучение: задочно
Валери Минчев
Форма на обучение: задочно
Вилизар Чупетловски
Форма на обучение: задочно
Виолета Тодорова
Форма на обучение: задочно
Елена Панайотова
Форма на обучение: задочно
Калина Янкова
Форма на обучение: задочно
Камелия Пенкова
Форма на обучение: задочно
Милена Пешева
Форма на обучение: задочно
Младен Дилов
Форма на обучение: задочно
Надежда Паскова
Форма на обучение: задочно
Петър Рангелов
Форма на обучение: задочно
Сами Чакъров
Форма на обучение: задочно
Сергей Борисов
Форма на обучение: задочно
Таня Павлова
Форма на обучение: задочно
Борис Петров
Форма на обучение: самостоятелно
Васил Спасов
Форма на обучение: самостоятелно
Мехмед Расим
Форма на обучение: самостоятелно